Odborné články

27.06.2017
Aby Vám bazén AQUASOL a jeho vybavení fungovalo bezproblémově po dlouhá léta, musíte také svůj bazén zabezpečit na zimní období. Doporučujeme vám využít služeb našich profesionálně vyškolených techniků, kteří váš bazén a jeho technologii profesionálně nejen „zazimují“, ale mohou vám i odpovědět na Vaše otázky týkající se obsluhy technologie.
27.06.2017
Z hlediska stavební připravenosti musí být pro plastové bazény ve výkopu provedena železobetonová deska, na kterou se bazén včetně izolace položí. V případě, že je nebezpečí spodní vody v úrovni základové desky, musí být provedena dostatečná drenáž kolem celé základové desky.
27.06.2017
Každý bazén, má-li být přitažlivý a plnit svůj účel, tj. regenerovat lidský organismus, by měl být temperován. Vzhledem k tomu, že léto v našich klimatických podmínkách trvá necelé dva měsíce, je nutné vodu v bazénu ohřát.