Ohřev vody v bazénu

27.06.2017

Ohřev bazénové vody nejvíce ovlivňuje ekonomiku provozu, ale je nezbytný pro krytí tepelných ztrát, které jsou např. u venkovních bazénů 40-70% z hladiny výparem, 15-30% prouděním vzduchu nad hladinou, 5% pak únikem do okolních konstrukcí a 5-10%z přidávané čerstvé vody.

Jakým způsobem lze tedy bazénovou vodu ohřívat? Máme tyto možnosti:

  • Solární ohřev
  • Výměník tepla na ÚT
  • Elektrický ohřev
  • Tepelné čerpadlo

Pojďme tedy postupně:

SOLÁRNÍ OHŘEV

Solární ohřev s využitím solárních absorbérů je určen pro sezónní ohřev vody v bazénech. Bazénová voda přímo protéká absorbérem a je tak přímo ohřívána. Výhodou jsou nižší pořizovací a provozní náklady, nevýhodou je to, že pro ohřev tímto způsobem potřebujeme sluneční svit a tím pádem dochází k nepravidelnému ohřívání bazénové vody.
Variantu solárního ohřevu pomocí solárních panelů s vlastním okruhem ohřívané kapaliny je možné využívat v kombinaci s tepelným výměníkem, zabudovaným v okruhu filtrace.

VÝMĚNÍK TEPLA

Tepelný výměník pracuje na principu předávání tepelné energie z různých topných systémů (domovní vytápění, solární ohřev, apod.) do bazénové vody protékající přes tepelný výměník.
Tepelné výměníky jsou dodávány v titanové variantě, a tudíž jsou vhodné i pro slanou vodu. Účinnost je až 75%.

ELEKTRICKÝ OHŘEV

Vytápění elektrickým přímotopným tělesem spočívá v průtoku vody tělesem topení, který je veden přes okruh filtrace. Jsou opatřeny vlastním termostatem pro rozsah nastavení 0-40°C. Jedná se o jednoduchý, leč poměrně finančně náročný způsob ohřevu bazénové vody. Pro tento ohřev je také nutné mít dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku.

Všechny tyto 3 způsoby mají však své výhody a nevýhody. Jednoznačně nejlepší variantou při posouzení komfortu používání a při poměru cena/výkon se jeví vyhřívání bazénové vody za pomocí TEPELNÉHO ČERPADLA.

TEPELNÉ ČERPADLO

Výhodou tepelného čerpadla jsou značné energetické úspory, možnost řídit rychlost přidávání tepla a vysoká účinnost ohřevu. Na rozdíl od solárních panelů zde také nejste odkázáni na slunečné dny – bazén si můžete přitopit prakticky kdykoliv.

JAK TEPELNÁ ČERPADLA FUNGUJÍ?

Využívají tepelnou energii z okolního vzduchu a pomocí výměníku ohřívají bazénovou vodu. Tepelné čerpadlo spotřebuje méně než 20 % energie klasického tepelného ohřívače, a přesto z každého vloženého kW elektrické energie získáte průměrně 7 kW topného výkonu. Tepelná čerpadla fungují při teplotách nad nulou, obvykle až při 7°C. Nejlepšího výkonu s nimi dosáhnete při teplotách nad 15 °C.

GFX | cerpadlo.jpg

Jak vybrat správné tepelné čerpadlo?

Nejdůležitější je samozřejmě velikost bazénu. Pokud se ale velikost vašeho bazénu blíží limitu čerpadla a vy preferujete opravdu teplou vodu na koupání, doporučujeme raději zvolit o něco silnější tepelné čerpadlo. Důležitý je také topný faktor (tedy poměr výkonu a příkonu). Pokud například do zařízení vložíte 1 kW energie a voda se ohřívá energií 5 kW, hovoříme o topném faktoru 5.

Je tepelné čerpadlo hlučné?

Nemusíte se bát, jeho hlučnost dosahuje asi úrovně klimatizace, tedy přibližně okolo 60 decibelů (při výkonu od 11 kW).

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA A INSTALACE

Před zapojením tepelného čerpadla elektrikářem, je nutné mít splněné dva základní body přípravy – těmi je to příprava tzv. bypassu ve vratném potrubí do recirkulačních trysek a také příprava stavební.

Pokud pořizujete bazén a investici do tepelného čerpadla plánujete až v budoucnu, doporučujeme nechat si vytvořit tzv. bypass (soustava ventilů a trubek), na které se pak čerpadlo jednoduše napojí. Investice do instalačního materiálu se může pohybovat v rozmezí 1500 –  2000 Kč, ale vyplatí se.

Pro usazení zařízení je nezbytný zpevnění podklad, např. dlažba nebo malý základ. K němu pak musí vést z prostoru technologie potrubí od bypassu, na které pak bazénový technik zařízení zapojí. Zmíněné potrubí by v ideálním případě mělo být vedené až k místu, kde čerpadlo bude. Spolu s potrubím je dobré mít nachystanou i chráničku na napájecí a ovládací kabel.

Kam tepelné čerpadlo umístit?

Doporučujeme co nejblíže bazénové technologie. Platí pravidlo, že čím delší vedení, tím nižší tepelný výkon. Pro optimální výkon je také dobré instalovat čerpadlo na slunné místo. Sací otvor by měl mít kolem sebe 30 cm prostor (z praxe víme, že stačí i 10 cm, ale doporučujeme 30 cm). Výdechový otvor musí mít minimálně 3 m volný prostor, aby se nezarážel o předměty. Do zařízení by také nemělo pršet a doporučujeme ho umístit dále od rostlin.

Aby všechny způsoby vytápění vody sloužily ke spokojenosti a náklady vynaložené na ohřev vody se neztrácely, je vhodné ohřev vody kombinovat se zastřešením nebo alespoň se zakrytím hladiny bazénu pomocí solární nebo bezpečnostní plachty.


Věříme, že vám tento článek pomůže při vašem rozhodování, jaký způsob vytápění u vašeho bazénu zvolit. Pokud budete potřebovat v této oblasti poradit, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.