Zazimování bazénu

27.06.2017

Po domluvě k vám přijede technik, který vám bazén profesionálně zazimuje, ukáže vám krok za krokem a případně použije chemické přípravky určené pro zazimování bazénové vody.

Jestliže se i přes naše doporučení rozhodnete, že si bazén zazimujete svépomocí, pročtěte si pečlivě níže uvedený postup a návod, jak správně postupovat během zazimování bazénu AQUASOL a správně tak zajistit bazén v zimním období.

Kdy zazimovat bazén

Zazimování bazénu doporučujeme realizovat tehdy, když teplota bazénové vody klesne pod 10°C, kdy se v bazénové vodě snižují procesy množení bakterií, řas a jiných mikroorganismů na minimum. Jestliže teplota bazénové vody neklesne pod tuto hranici, měla by být v provozu veškerá nainstalovaná technologie pro úpravu a čištění bazénové vody. Záleží, jakou technologii máte nainstalovanou (UV lampa, zařízení na úpravu slané vody, pH dávkování, atd.).
Po skončení koupací sezóny, většinou když teplota vody poklesne pod 20°C, doporučujeme zkrátit provoz filtrace přibližně na ½ původního nastavení. Průběžně pořád se také kontroluje hladinu Cl a pH v bazénové vodě. Pokud je to nutné, upraví se tyto hodnoty na požadované rozmezí.

Postup při zazimování bazénu (přeliv, skimmer):

Pro kvalitní a dlouhodobé zazimování bazénové vody je nezbytné, aby bazénová voda byla před zazimováním čistá. Proto je dobré provést pomocí bazénového vysavače vyčištění bazénu. Po vyčištění se provede dokonalý proplach písku ve filtru. Proplach se provádí o něco delší dobu, než v průběhu koupací sezóny. Po této fázi se upraví pH bazénové vody na požadovanou hodnotu 7,0-7,2.

Snížení hladiny vody v bazénu:

Po dokonalém proplachu písku ve filtru a úpravě pH na požadovanou hodnotu můžeme snížit hladinu vody v bazénu s přelivem na úroveň cca 5-10 cm pod spodní hranu sací trysky vysavače a u skimmerového bazénu na úroveň cca 15-20 cm pod spodní hranu skimmeru. V případě nainstalovaného protiproudu snížíme hladinu vody v bazénu cca 5 cm pod spodní hranu protiproudu. Jsou–li v bazénu nainstalovány např. masážní trysky nebo vzduchová lavice, snížíme hladinu vody v bazénu až pod tyto vestavěné díly. Snížení hladiny můžeme provést buď pomocí externího ponorného čerpadla nebo za pomocí čerpadla filtrace a polohy „ODPAD“ na 6-ti cestném ventilu. Při této operaci musí být kontrolováno u bazénu s přelivem, aby nám hladina ve vyrovnávací nádrži neklesla pod sondu pro minimální hladinu a nedošlo k vypnutí filtračního čerpadla, popřípadě k přisátí vzduchu do filtračního čerpadla. U bazénu se skimmerem je nutné po dosažení spodní úrovně skimmeru otevřít „naplno“ ventil spodního sání a zavřít ventil sání ze skimmeru, aby nedošlo k přisátí vzduchu do filtračního čerpadla a jeho chodu „na sucho“. Hrozí spálení motoru čerpadla.

Odvodnění ostatních částí technologie:

Po snížení hladiny vody v bazénu s přelivem je nutné také vyčerpat vodu z vyrovnávací nádrže.
Po vyčerpání vody z vyrovnávací nádrže u bazénu s přelivem, popřípadě u bazénu se skimmerem pouze po snížení hladiny vody v bazénu provedeme následující úkony:

  • Zavřeme ventil spodního sání – v průběhu zimní přestávky zůstane voda v potrubí ze strany bazénu po tento ventil. Doporučujeme tento ventil a část zavodněného potrubí přikrýt (zateplit).
  • Zavřeme poslední ventil před výstupem ze šachty (technické místnosti) na potrubí, které vede do recirkulačních trysek – v průběhu zimní přestávky zůstane voda v potrubí ze strany bazénu po tento ventil. Doporučujeme tento ventil a část zavodněného potrubí přikrýt (zateplit).

Poté, co je bazénová voda upuštěna a tyto 2 ventily jsou uzavřeny, je důležité odvodnit i filtrační nádobu. Nejdříve se odšroubuje víko filtrační nádoby. Ve spodní části filtrační nádoby jsou 2 vypouštěcí šrouby. Pouze ten menší slouží pro vypuštění vody z filtrační nádoby.

Důležité: Větší z obou šroubů je určen pro výměnu filtračního média!! – ten se v žádném případě při odvodnění fitru nepovoluje!!

V případě vypouštění filtrační nádoby se může zvolit i jiný způsob. Rozpojí se šroubové spoje u 6-ti cestného ventilu, uvolní se převlečné matky mezi filtrační nádobou a 6-ti cestným ventilem a postupně se odvodňujte filtrační nádoba. Páka 6-ti cestného ventilu se doporučuje otočit do mezipolohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). Jakmile klesne voda ve filtrační nádobě pod spodní připojení, odšroubuje se menší vypouštěcí šroub, sloužící pro vypuštění vody z filtrační nádoby. Tento šroub se nechá během celého zimního období volný – tedy vyšroubovaný.

U bazénu s přelivem je nutné ještě otevřít zbylé 2 ventily na sací straně – ventil od trysky pro vysavač a ventil od sání z vyrovnávací nádrže a odvodnit toto potrubí. Ventil od sání z vyrovnávací nádrže se po odvodnění opět uzavře.
Poté namontujeme v bazénu na trysku pro vysavač zátku, aby nemohlo při zvýšení hladiny dojít k zaplavení prostoru technologie. Také je nutné odvodnit elektromagnet na dopouštění vody a potrubí pro přívod vody z domu k elektromagnetu.

Při těchto pracích kontrolujeme vypnutí jističů v rozvaděči, aby nemohlo dojít ke spuštění technologií.

Nyní se vyšroubují vypouštěcí šrouby na těle filtračního čerpadla. Vypouštěcí šrouby jsou na spodní straně těla čerpadla. Je nutné také odšroubovat víko od vlasového filtru čerpadla. Další možnou variantou je kompletní odpojení a odinstalování filtračního čerpadla a uskladnění na teplém a suchém místě.

Zazimování některých dalších technologií:

Protiproud (pokud je součástí výbavy bazénu) – otevřeme uzavírací ventily na sání a výtlaku čerpadla. Vyšroubujeme vypouštěcí šroub na těle protiproudého čerpadla. Vypouštěcí šroub je na spodní straně těla čerpadla. Další možnou variantou je kompletní odpojení a odinstalování protiproudého čerpadla a uskladnění na teplém a suchém místě. Uzavírací ventily necháme otevřené.

Salinátor SMC 20 – odpojíme přístroj a vyjmeme celu z plastového pouzdra a uschováme na suchém místě.

Zařízení pH – odpojíme přístroj a uschováme na suchém místě. Z potrubí demontujeme pH a vložíme ji do nádobky s bazénovou vodou tak, aby cca 1/3 sondy byla po celou dobu odstávky neustále ponořena. Nesmí tudíž dojít k vyschnutí kapaliny. Mohlo by dojít k poškození sondy.

Tepelný výměník – na spodní části povolíme odvodňovací zátku a vypustíme vodu z výměníku.

Velmi důležité:

Je nutné také odvodnit veškeré potrubí ve filtrační šachtě či v přístavku, které je mezi ventilem spodního sání u čerpadla a posledním ventilem na potrubí do recirkulačních trysek. Tzn. odvodnit veškeré rozvody mezi čerpadlem a filtrem, odvodnit či demontovat 6-ti cestný ventil, odvodnit rozvody mezi 6-ti cestným ventilem a posledním kulovým ventilem na potrubí do recirkulačních trysek, tj. včetně výměn (by-passy) na topení a sůl.

Na závěr:

Během zimy musí být hladina bazénové vody pod úrovní jakýchkoliv technologických prostupů (skimmeru, trysek od vysavače, protiproudu, masážních trysek apod.). Může se stát, že vlivem dešťových a sněhových srážek došlo ke zvýšení hladiny vody v bazénu. Jakmile by hladina vody ve vašem zazimovaném bazénu stoupla, je nezbytné zajistit její odpuštění (například za pomocí ponorného čerpadla). Úroveň vody nesmí dosahovat ke spodním hranám.
Také je nutné čas od času kontrolovat i šachtu pro technologii, zda je suchá a nehrozí tak zatopení zbylých částí technologie.

Pro zmírnění případného tlaku ledu na stěny bazénu je dobré zajistit dilataci této ledové vrstvy. Pro dostačující dilataci případné vrstvy ledu vám stačí použít tzv. dilatační plováky. Vhodnou volbou náhrady dilatačních plováků mohou být i PET lahve nebo plastové kanystry, které se z části naplní pískem. Láhev či kanystr musí být v bazénové vodě ponořena cca ze 2/3.

Věříme, že vám tento článek pomůže k dlouhodobému bezproblémovému chodu bazénů AQUASOL. Pokud budete chtít využít našich služeb, kontaktujte nás.