Bazén s přelivem

Jedná se o luxusnější řešení bazénu. Bazény s přelivným žlábkem jsou nejmodernějším typem plastových bazénů. Hladina vody nám zde vytváří souvislou plochu s okolním terénem, dlažbou, atd. Voda přepadává přes horní přelivnou hranu bazénu a je po celém obvodu odváděna přelivným žlábkem do vyrovnávací nádrže, která je nedílnou součástí systému technologie filtrace. Samotný žlábek je kryt pochůznou mřížkou.

Tento typ je z estetických důvodů doporučován pro interiéry a instalaci ve veřejných prostorách (hotely, reprezentativní objekty). Bazény s přelivným žlábkem splňují nejnáročnější hygienické požadavky na čistotu vody.

Dokonalý pocit při koupání se v bazénu s přelivným žlábkem nám umocňuje pocit, že:

  • hladina vody je až po horní hranu bazénu, tím máme při plavání oči nad úrovní okolního terénu
  • stěny bazénu jsou celé pod hladinou, proto se po obvodu netvoří lem od krémů a olejů
  • odvod nečistot z hladiny bazénu pomocí přelivného žlábku po celém obvodu bazénu
  • plovoucí nečistoty jsou zachycovány v mřížkách a nezůstávají na hladině
  • u bazénu s přelivem se netvoří při větru ani při plavání vlny - bezpečnější koupání pro malé děti a kojence
  • a v neposlední řadě se jedná o estetické hledisko